سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

"سفارش از سایت صرفاً بیرون بر می‌باشد."

صبحانه

املت ایرانی

سه عدد تخم مرغ، سس گوجه، دورچین

۱۰۳,۰۰۰ تومان

نیمرو

سه عدد تخم مرغ، دورچین

۹۳,۰۰۰ تومان

املت فرانسوی

چهارعدد تخم مرغ، پیازچه و جعفری خرد شده، بیکن، قارچ، ذرت، دلمه، پنیرگودا، پارمسان، دورچین

۱۵۹,۰۰۰ تومان

صبحانه ایرانی

خامه، عسل، پنیر، گردو، مربا، کره، دورچین

۲۳۱,۰۰۰ تومان

صبحانه انگلیسی

چوریزو گریل شده،بیکن، قارچ، دوعدد تخم مرغ،پوره سیب زمینی، خوراک لوبیا، دورچین

۲۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک زبان

زبان گوساله، قارچ، پیاز، دورچین

۲۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

فیله گوساله، پیاز، گوجه، سس گوجه، دورچین

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک دل و قلوه

دل و قلوه گوسفندی، پیاز، گوجه، سس گوجه، دورچین

۲۰۷,۰۰۰ تومان

صبحانه رژیمی

سه عدد فیله مرغ گریل شده، خوراک لوبیا، پوره سیب زمینی، دو عدد تخم مرغ آب پز، سبزیجات فصل به همراه سس رژیمی

۲۳۳,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سه عدد تخم مرغ، هات داگ اسلایس شده، دورچین

۱۳۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سوسیس

چوریزو گریل شده، هات داگ، بیکن، سوسیس، سیب زمینی، دورچین

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چای

۱۰,۰۰۰ تومان

نسکافه

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پنجره ای

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون، گوشت، پپرونی، قارچ، پنیر، دلمه

یک نفره ۲۷۷,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، فیله مرغ، قارچ، پنیر، دلمه، ذرت، زیتون، گوجه

یک نفره ۲۹۵,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو

خمیر ایتالیایی، سس پستو، فیله مرغ، قارچ، پنیر، دلمه، ذرت، زیتون، گوجه

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

خمیر ایتالیایی، سس آلفردو، فیله مرغ، قارچ، پنیر، دلمه، ذرت، زیتون، گوجه

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر رولتی، سس مخصوص، ژامبون، قارچ، پپرونی، پنیر، دلمه

۲۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه اسپیشال

خمیر رولتی، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت گریل شده، گوشت استیک ورقه ای، ژامبون، پپرونی، قارچ، پنیر، زیتون

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، میگو، پنیر، زیتون، گوجه

۳۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

نان پیتزا، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، ذرت، دلمه

یک نفره ۳۰۶,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

نان پیتزا، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت گریل شده، قارچ، پنیر، زیتون، ذرت، دلمه

یک نفره ۳۰۳,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، زبان گوساله، قارچ، پنیر، زیتون

۳۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر ایتالیایی، سس سیر، گوشت گوساله ورقه ای، قارچ، پنیر، زیتون

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت گوساله خلالی، قارچ، پنیر، زیتون

۳۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، بیکن، پنیر

۲۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار

خمیر ایتالیایی، سس سزار، قارچ، فیله مرغ سوخاری شده، زیتون، گوجه، پنیر پارمسان

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

خمیر ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، چوریزو، پنیر

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

نان پیتزا، سس چیلی، پپرونی، قارچ، دلمه، ذرت

یک نفره ۲۷۵,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی

خمیر ایتالیایی، سس چیلی، قارچ، پپرونی، پنیر، هالوپینو

۲۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

نان پیتزا، سس مخصوص، ژامبون، گوشت، قارچ، پپرونی، پنیر، دلمه، ذرت

یک نفره ۲۷۳,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر ایتالیایی، سس گوجه، قارچ، پنیر، گوجه، زیتون

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

نان پیتزا، سس مخصوص، قارچ، دلمه، گوجه، ذرت، زیتون، سبزیجات فصل

یک نفره ۲۴۹,۰۰۰ تومان
دو نفره ۳۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه

فیله مرغ، گوشت گوساله گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس، سبزیجات

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس، سبزیجات

۲۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس، سبزیجات

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس، سبزیجات

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پنینی مرغ

نان تست شده، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، پنیر، چیپس

۲۵۱,۰۰۰ تومان

پنینی گوشت

نان تست شده، سس مخصوص، 200 گرم گوشت گوساله گریل شده، پنیر، چیپس

۲۶۷,۰۰۰ تومان

پنینی پپرونی

نان تست شده، سس مخصوص، پپرونی، پنیر، چیپس

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پنینی رست بیف

نان تست شذه، سس مخصوص، گوشت گوساله خلالی، پنیر، چیپس

۲۶۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر زغالی

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، سس مخصوص، سبزیجات

۱۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر زغالی - دوبل

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، سس مخصوص، سبزیجات

۲۸۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۲۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر - دوبل

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۳۰۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر - دوبل

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۳۱۵,۰۰۰ تومان

فیله برگر

3 عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۱۹۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

2 عدد فیله مرغ گریل شده، 150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۶۹,۰۰۰ تومان

لمب برگر

150 گرم گوشت بره گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۷۷,۰۰۰ تومان

لمب برگر - دوبل

150 گرم گوشت بره گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۳۷۵,۰۰۰ تومان

استریپس برگر

2 عدد فیله سوخاری، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، بیکن، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۵۳,۰۰۰ تومان

چوریزو برگر

چوریزو گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۲۳۷,۰۰۰ تومان

رویال چوریزو برگر

چوریزو گریل شده، 150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات

۳۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب

خوراک زبان

زبان گوساله طعم دار شده، قارچ، سس مخصوص، به همراه دورچین

۳۶۵,۰۰۰ تومان

رست بیف

گوشت گوساله خلالی، قارچ، سس مخصوص، به همراه دورچین

۳۴۵,۰۰۰ تومان

رویال میکس

150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، هات داگ، فیله مرغ، به همراه دورچین

۳۲۹,۰۰۰ تومان

بیف استراگانوف

200 گرم فیله گوساله، قارچ، سس الفردو، سیب زمینی خلالی

۳۴۷,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانوف

200 گرم فیله مرغ، قارچ، سس الفردو، سیب زمینی خلالی

۳۲۷,۰۰۰ تومان

رویال چوریزو

چوریزو گریل شده، 150 گرم گوشت راسته گوساله گریل شده، بیکن، به همراه دورچین

۳۲۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات - بشقاب

ترکیبی از سبزیجات تازه که به صورت رژیمی سرو می شود.

۳۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری 2 تکه

2 تکه مرغ سوخاری شده به همراه دورچین

۲۰۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری 3 تکه

3 تکه مرغ سوخاری شده به همراه دورچین

۲۴۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

4 تکه فیله مرغ سوخاری شده به همراه دورچین

۲۴۵,۰۰۰ تومان

رول سوخاری

3 تکه شنیسل مرغ رول شده پنیری به همراه دورچین

۲۸۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری 4 تکه

4 تکه کتف و بال سوخاری شده به همراه دورچین

۲۳۷,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری 6 تکه

6 تکه کتف و بال سوخاری شده به همراه دورچین

۲۸۶,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

14 تکه میگو سوخاری شده به همراه دورچین

۳۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا

چیکن آلفردو

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

۲۵۱,۰۰۰ تومان

بیف آلفردو

پنه، فیله گوساله، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پستو

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس پستو، پنیر پارمسان

۲۵۱,۰۰۰ تومان

بلونز

اسپاگتی، راسته گوساله چرخ شده، قارچ، سس بلونز، پنیر پارمسان

۲۵۵,۰۰۰ تومان

میگو

پنه، میگو، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

۳۴۳,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ شده، سس بشامل، قارچ، ترکیبی از چند پنیر، گوجه، زیتون

۳۱۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

پنه، سبزیجات فصل، سس قرمز

۲۴۱,۰۰۰ تومان

گریل

استیک مخصوص

250 گرم فیله گوساله گریل شده، سبزیجات، پوره سیب زمینی، سس قارچ

۵۱۹,۰۰۰ تومان

استیک فیله مرغ

4 تکه فیله مرغ گریل شده، سبزیجات، پوره سیب زمینی، سس انار

۳۴۹,۰۰۰ تومان

لمب چاپس

7 تکه دنده بره گریل شده، سبزیجات، پوره سیب زمینی، سس قارچ

۵۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، گوجه، ذرت، زیتون، سس مخصوص

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مرغ دبل

کاهو، فیله مرغ گریل شده، گوجه، زیتون، سس سزار، نان تست، پنیر پارمسان

۳۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، گوجه، زیتون، سس سزار، نان تست، پنیر پارمسان

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار استریپس

کاهو، فیله مرغ سوخاری شده، گوجه، زیتون، سس سزار، نان تست، پنیر پارمسان

۲۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار استریپس مرغ دبل

کاهو، فیله مرغ سوخاری شده، گوجه، زیتون، سس سزار، نان تست، پنیر پارمسان

۳۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار رول سوخاری

کاهو، 2 عدد شنیسل مرغ رول شده پنیری، گوجه، زیتون، سس سزار، نان تست، پنیر پارمسان

۲۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، خیار، دلمه رنگی، زیتون، قارچ، پیاز، پنیر، ذرت

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سس سزار تک نفره

کاهو، گوجه، خیار، دلمه رنگی، زیتون، قارچ، پیاز، پنیر، ذرت

۵,۰۰۰ تومان

سالاد گاردن

کاهو، جوانه گندم یا ماش، گوجه، زیتون، خیار، گردو، بادام هندی، مارچوبه، بیبی کورن، نخود فرنگی، سس مخصوص

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۱۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سس قارچ

۹۹,۰۰۰ تومان

سس دیپ گودا

۹۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو کوک

۹۵,۰۰۰ تومان

لیموناد کوک

۹۰,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر- کلاسیک

۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی ۵۰۰ میلی لیتر

۵,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر-استوایی

۲۵,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر-لیمو

۲۴,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر-هلو

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا زیرو

نوشابه رژیمی بدون قند 150 میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه اسپرایت

نوشابه لیمویی اسپرایت 150 میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

نوشابه کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی بلوبری

نوشابه پپسی 150میلی لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی کاکتوس

نوشابه پپسی 150میلی لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا

نوشابه پپسی 150میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ

نوشابه پپسی 150میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان